Verktøy og maskinelt utstyr er en viktig del av jobben. Vi har hele tiden prioritert investeringer i godt verktøy, kjøretøyer og maskiner. Dette bidrar til at arbeidene kan utføres raskt og presist. Vi disponerer en fullverdig maskinpark.

Se vår utstyrsliste her.


Dumpere

Dumpere

Modell Vekt Årsmodell
Moxy MT25 2005

Hjullaster

Hjullaster

Modell Vekt Årsmodell
Holms kostemaskin
Pallegafler
Kranarm

Komprimeringsutstyr

Målerutstyr

Målerutstyr

Modell Vekt Årsmodell
Leica TCRA
Leica GPS 3 stk
Fallaser
10 stk. lasere
3 stk. nivellerkikkert

Diverse

Diverse

Modell Vekt Årsmodell
2 stk. asfaltsag
Messersi minidumper
2 stk. beltebårer
Lensepumper
Truck
Håndredskap
Brakker og containere
3 stk. tilhengere maskin 2 tonn og 900 kg
Trafikklysanlegg