I bunn og grunn

Vår hovedgeskjeft er grunnarbeid i forbindelse med bolig- og industribygg og kommunal-
tekniske anlegg som veg- og VA-anlegg.

Skikkelig grunnarbeid krever god kompetanse og riktige maskiner. Dette er grunnpilarer som Rune Nordahl Entreprenørforretning AS bevisst har satset på siden starten. For oss handler det om å forene kapasitet og kvalitet i alle våre oppdrag. Bedriftens kvalitetsystem/HMS system er levert av MEF, og gir våre kunder visshet om at vi legger vekt på oppfylle kundens ønsker og behov – at rett pris og økt kundetilfredshet er viktige elementer i vår drift.

Garanti på utført arbeid

Før eller siden vil det alltid vise seg om jobben er godt nok utført og vi er glade for at vi har svært god erfaring. I årenes løp har vi utført en rekke oppdrag både for det offentlige og det private. Ethvert prosjekt trenger nøye planlegging og tilpassede løsninger.

Godt samarbeid med byggherren, leverandører og alle involverte er en stor del av jobben for å nå felles mål. Takket være våre dyktige fagfolk, er garanti for utført arbeid en selvfølge. Det kan vi si fordi vi er trygge på vår kapasitet, kompetanse og leveringsdyktighet.

Rune Nordahl Entreprenørforretning AS er godkjent som opplæringsbedrift i OKAB (Opplæringskontoret for anlegg- og bergverksfaget). Det er etter vår mening viktig at vi tar vårt ansvar angående rekruttering til i en stadig voksende bransje. Vi har i dag en lærling i arbeid. Vi er også medlem av MEF (Maskinentreprenørenes forbund).