Sprengning

Rune Nordahl Entreprenørforretning AS utfører tjenester innen sprenging. Vi tar både mindre oppdrag, som sprengning av garasjetomter, og større oppdrag, som sprengning av industriområder og parkeringsplasser. Sikkerheten står i fokus, og alle sprengningsoppdrag utfører i tråd med lover og regler satt for denne type arbeid. Vår moderne maskinpark gjør det mulig å holde høy kvalitet på alle oppdrag.

Rivning

Rune Nordahl Entreprenørforretning AS utfører rivningsoppdrag innen rivning av mindre bygninger. Dette kan eksempelvis være rivning av eneboliger, tomannsboliger, garasjer, mindre lagerbygg og fritidsboliger. Alle rivningsprosjekter utføres med forsiktighet, og med sikkerhet først. Vi har lang erfaring innen rivning, og for dette bruker vi gravemaskin påmontert klo.

Dersom du er eier av en gammel og rivningsklar bygning, ta kontakt med oss for prisoverslag. Som regel vil det være mer gunstig å rive en slik bygning for å bygge nytt, i forhold til det å totalrehabilitere bygningen.