Graving for rør

Vi utfører grøftegraving før legging av rør.

Septik

På hytter eller utenfor tettbygde strøk, er det vanlig å benytte seg av «oppsamlingstanker» for kloakk fra hytter/boliger. Disse tankene kalles septiktanker og blir gravd den i bakken ved bygningen. Vi frakter, graver ned og kobler til septiktanker.