Referanser

Pågående og utførte jobber

TetRiz

Prosjekt: TetRiz
Grunnarbeid ifm nytt leilighetsbygg med 24 leiligheter
Sted: Indre Arna, Bergen kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Erstad & Lekven Utbygging AS
Oppdragsgiver: Erstad & Lekven Utbygging AS
Periode: 2021-
Prosjektleder: Geir Teigland

Link: www.tetriz.no

Nye Vaksdal skule

Prosjekt: Grunnarbeid for nye Vaksdal skule
Sted: Vaksdal, Vaksdal kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Vestland fylkeskommune
Oppdragsgiver: Peab K. Nordang
Periode: 2021-
Prosjektleder: Geir Teigland

Link: Nye Vaksdal skule, Vestland – Peab

Blådalen

Prosjekt: Blådalen
Grunnarbeid for leilighetsbygg med 21 leiligheter
Sted: Øvre Ervik, Bergen kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Konseptbygg AS
Oppdragsgiver: Konseptbygg AS
Periode: 2020-
Prosjektleder: Jarle Nævdal

Skansen Vest

Prosjekt: Skansen Vest
Grunnarbeid, veg og VA for nytt boligfelt
Sted: Herdla, Askøy kommune
Entreprise: Grunnarbeid, veg og VA
Tiltakshaver: Vestre Skansen AS
Oppdragsgiver: Vestre Skansen AS
Periode: 2020-
Prosjektleder: Jarle Nævdal

Link: Vestre Skansen

Nye Bø Barnehage

Prosjekt: Nye Bø Barnehage
Grunnarbeid og utomhusarbeid ifm bygging av ny barnehage for 108 barn
Sted: Bøvågen, Alver kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Alver kommune
Oppdragsgiver: Byggmester Hitland AS
Periode: 2019-2020
Prosjektleder: Geir Teigland

Langheiane B9

Prosjekt: Langheiane boligfelt B9
Grunnarbeid og VA for leilighetsbygg
Sted: Isdalstø, Alver kommune
Entreprise: Grunnarbeid, VA
Tiltakshaver: Orion Prosjekt AS
Oppdragsgiver: Langheiane Utvikling AS
Periode: 2019-2021
Prosjektleder: Geir Teigland

Nedre Stiaberget

Prosjekt: Nedre Stiaberget
Privat VA-anlegg med pumpeanlegg og kummer, samt gruset gangveg på 260 meter
Sted: Nordre Drotningsvik, Bergen kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Velforening Stigen
Oppdragsgiver: Velforening Stigen
Periode: 2019
Prosjektleder: Jarle Nævdal

Toro fabrikken – ny LNG-terminal

Prosjekt: Grunnarbeid for ny LNG-terminal på Toro fabrikken
Sted: Indre Arna, Bergen kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Orkla Foods Norge
Oppdragsgiver: Orkla Foods Norge
Periode: 2019
Prosjektleder: Jarle Nævdal

Sigba

Prosjekt: Sigba Eiendom AS
Grunnarbeid og VA-anlegg ifm bygging av nytt administrasjonsbygg og kontorlokaler i Knarrevik Industripark
Sted: Knarrevik, Øygarden kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Sigba Eiendom AS
Oppdragsgiver: Stoltz Entreprenør AS
Periode: 2018-2019
Prosjektleder: Jarle Nævdal
Link: http://www.bygg.no/article/1371264

Sagstad skule naturpark

Prosjekt: Sagstad skule naturpark
Grunnarbeid og VA-anlegg ifm utvidelse av uteområde ved skolen
Sted: Frekhaug, Alver kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Meland kommune
Oppdragsgiver: Donar AS
Periode: 2018-2019
Prosjektleder: Geir Teigland
Link: https://www.bygg.no/article/1392554

Meland driftsstasjon

Prosjekt: Meland Driftsstasjon
Grunnarbeid ifm bygging av ny driftsstasjon for Plan, utbygging og kommunal teknikk ved Meland kommune
Sted: Frekhaug, Alver kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Alver kommune
Oppdragsgiver: Donar AS
Periode: 2018-2019
Prosjektleder: Geir Teigland

Søvik Leilighetsbygg

Prosjekt: Søvik Leilighetsbygg
Grunnarbeid og VA-anlegg ifm bygging av bygg med 6 leiligheter, parkeringsplass, lekeareal og gangveg
Sted: Lysekloster, Bjørnafjorden kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Per-Ivar Bøe (Søvik Panorama)
Oppdragsgiver: Byggmester Markhus
Periode: 2018-2019
Prosjektleder: Geir Teigland

Tinnatunet

Prosjekt: Tinnatunet AS
Grunnarbeid og VA-anlegg ifm bygging av 25 rekkehusenheter og 40 leiligheter
Sted: Bjørge, Bergen kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Backer Bolig AS
Oppdragsgiver: Byggmester Hitland
Periode: 2016-2017
Prosjektleder: Geir Teigland
Link: http://www.bygg.no/article/1336252

Langheiane B7

Prosjekt: Langheiane boligfelt B7
Grunnarbeid, VA-anlegg og veg ifm bygging av 3 leilighetsbygg, totalt 38 leiligheter
Sted: Isdalstø, Alver kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Orion Prosjekt AS
Oppdragsgiver: Orion Prosjekt AS
Periode: 2015-2017
Prosjektleder: Geir Teigland

Skansen

Prosjekt: Skansen felt 3
Grunnarbeid, VA-grøfter og veg ifm boligfelt
Sted: Skansen/Herdla, Askøy kommune
Entreprise: Grunnarbeid
Tiltakshaver: Hefi Eiendom AS
Oppdragsgiver: Hefi Eiendom AS
Periode: 2006-2019
Prosjektleder: Jarle Nævdal

Rune Nordahl Entreprenørforretning AS har fått et solid fotfeste i Bergen og omegn takket være dyktige, stabile fagfolk og kontinuerlig oppgradering og modernisering av maskinparken. Etter mange år i bransjen, kan vi se tilbake på en tid med sunn vekst og en rekke interessante oppdrag.

Kontakt oss

Telefon: 55 39 32 60
Kontortid: 07:00 - 15:00

E-post: post@runenordahl.no


Adresse:

Rune Nordahl Entreprenørforretning AS,
Lonåsen 2,
5267 Espeland

Om oss

Vår hovedgeskjeft er grunnarbeid i forbindelse med bolig- og industribygg og kommunal-tekniske anlegg som veg- og VA-anlegg.

Skikkelig grunnarbeid krever god kompetanse og riktige maskiner. Dette er grunnpilarer som Rune Nordahl Entreprenørforretning AS bevisst har satset på siden starten. For oss handler det om å forene kapasitet og kvalitet i alle våre oppdrag.