Boring og sprengning

Boring og sprenging

Rune Nordahl Entreprenørforretning AS utfører tjenester innen boring og sprenging. Vi har lang erfaring og gode fagfolk på området, og kan hjelpe deg med ditt prosjekt. Vi tar både mindre oppdrag, som sprengning av garasjetomter, og større oppdrag, som sprengning av industriområder og parkeringsplasser. Sikkerheten står i fokus, og alle sprengningsoppdrag utføres i tråd med lover og regler satt for denne type arbeid. Vår moderne maskinpark gjør det mulig å holde høy kvalitet på alle oppdrag. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt oss

Telefon: 55 39 32 60
Kontortid: 07:00 - 15:00

E-post: post@runenordahl.no


Adresse:

Rune Nordahl Entreprenørforretning AS,
Lonåsen 2,
5267 Espeland

Om oss

Vår hovedgeskjeft er grunnarbeid i forbindelse med bolig- og industribygg og kommunal-tekniske anlegg som veg- og VA-anlegg.

Skikkelig grunnarbeid krever god kompetanse og riktige maskiner. Dette er grunnpilarer som Rune Nordahl Entreprenørforretning AS bevisst har satset på siden starten. For oss handler det om å forene kapasitet og kvalitet i alle våre oppdrag.