Rivingsarbeid

Riving

Rune Nordahl Entreprenørforretning AS utfører rivningsoppdrag innen rivning av mindre bygninger. Dette kan eksempelvis være rivning av eneboliger, tomannsboliger, garasjer, mindre lagerbygg og fritidsboliger. Alle rivningsprosjekter utføres med forsiktighet, og med sikkerhet først. Vi har lang erfaring innen rivning, og for dette bruker vi gravemaskin påmontert klo.

Dersom du er eier av en gammel og rivningsklar bygning, ta kontakt med oss for prisoverslag. Som regel vil det være mer gunstig å rive en slik bygning for å bygge nytt, i forhold til det å totalrehabilitere bygningen.

Kontakt oss

Telefon: 55 39 32 60
Kontortid: 07:00 - 15:00

E-post: post@runenordahl.no


Adresse:

Rune Nordahl Entreprenørforretning AS,
Lonåsen 2,
5267 Espeland

Om oss

Vår hovedgeskjeft er grunnarbeid i forbindelse med bolig- og industribygg og kommunal-tekniske anlegg som veg- og VA-anlegg.

Skikkelig grunnarbeid krever god kompetanse og riktige maskiner. Dette er grunnpilarer som Rune Nordahl Entreprenørforretning AS bevisst har satset på siden starten. For oss handler det om å forene kapasitet og kvalitet i alle våre oppdrag.